VRF

VRF
VRF

VRF

VRF Nedir? Tam adıyla, ”Variable Refrigerant Flow ”; bir HVAC teknolojisidir. Sistem karakterine atıfta bulunmak gerekirse, değişken debili soğutucu akışkan tanımlaması ile nitelemek mümkün. En genel anlamda bu ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemi, ticarî kullanıma uygun olacak şekilde, birçok iç ünitenin aktivasyonu olarak açıklanabilir.

Tek tip klimalarda değişen ve gelişen üretim standartları, bu sistemlerden daha kreatif ve etkili VRF ’lerin doğmasına yol açmıştır. Sistem ilk olarak, global pazarda lider markalardan Daikin tarafından üretime sunuldu. 1980’lerin başında henüz küresel dünyada bilinmeyen bu sistem, geçtiğimiz 10 yıl boyunca Doğu ve Batı doğrultusunda büyük merkezlerde kullanılagelen bir yapı ögesi hâlini almıştır.

Vrf Klima

VRF Klima  , sofistike bir sistem olmakla birlikte, büyük avantajları da kullanıcı dünyasına taşıyan bir üretim. Çok geniş ve değişken yüklere sahip iç mekanların, farklı hücreleri boyunca etkin bir ısı işleme kabiliyetine sahip. Hava ve su, bu sistemlerin ısı üretimlerinde kaynak elemanlar.

Isı pompası ve mekanizmanın enerji üretiminde gerekli elektrik sistemi ile, arzu edilen ısı değerlerini sağlamada öncül sistem organları olarak adlandırılabilir. Öncelikle VRF Klima ’in bu iklimsel gereksinimleri karşılamada hacimsel değerine bir perspektif oluşturmak gerekiyor. Primitif iklimlendirme cihazlarının son gelişmiş düzeyine işaret eden bu mühendislik harikası, bugün evsel ve ticarî yapılanmalarda nasıl bir kullanım alanına sahip?

Sistemi değerli kılan tüm nitelikler ve kullanıcılara vâdedilen performans grafiği, belli bir çalışma prensibi ile sınırlandırılamaz. Sistem, farklı strüktürlerde, değişen algılara yönelik değerlendirilmeli ve tüm geri dönüşlerin dahil edildiği geniş kapsamlı bir çözümleme gerçekleştirilmelidir.

VRF Sistemleri

VRF sistemleri, enerjinin daha verimli ve sistematik kullanılması esasına bağlanmış bir organizma. İnsanların ve yapı unsurlarının hijyen ve sağlık koşullarına eriştirilmesi, bölgesel iklim ayrılıklarının ve mimarî özelliklerin sebebiyet verdiği ısı kayıplarının önüne geçilmesi, ayrıca daha yaşanılır ve konforlu mekânlar yaratılması bu sistemlerin aslî görevlerinden.

Üst düzey kullanım esnekliği ve geniş uyumluluk prensibi ile sistem tam bir denge mekanizmasıdır. Tüm veriler, yıllık kullanım boyunca kullanıcı memnuniyetine odaklı bir seviyede seyreder. Bu cihazlar smart özellikleri sayesinde, teknolojik varyasyonların bir-araya getirilmiş yansımasıdır. Özetle VRF sistemleri, ortamdaki hava ve ısı değerlerinin optimize edilmesinde faaliyet gösteren klimaların ulaştığı zirveyi temsil etmektedir.

VRF sistemleri, bir klima olmanın çok ötesinde. Bu üretimleri; sistematik, tutarlı ve akılcı bir ısı transfer mekanizması olarak nitelemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Peki bu üretime dahil olan cihazları, benzer gereksinimleri karşılama yönünde hayata geçirilen çözümlerden ayrıcalıklı kılan nedir? İnsanî, çevresel ve ekonomik bir proje olarak, VRF’lerin ve üretici firmaların hedeflediği değerler şu şekilde özetlenebilir:

• Enerji yönetimi
• Çevre dostu akışkan kullanımı
• İnşaat sektöründeki gelişime adaptasyon
• Ticarî yapılanmalarda etkin çözüm
• Pasif ve aktif kullanıcı memnuniyeti
• Yapısal uyumluluk
• Düşük maliyet
• Uzun ömürlülük
• Garantili ısıtma-soğutma
• Nitelikli ve sağlıklı ortam koşulları

Vrf Klimalar ; ortamların iklim ve bölge şartlarına göre arzulanan ısıya ulaştırılmasında belli bir enerji ve güç sarfiyatı dinamiğine ihtiyaç duyar. Bu klasik üretimler, belli sınırlar dahilinde ısı değerlerine ulaşımı mümkün kılmaktadır.

Vrf  Markaları

VRF Klima  ise, bu kısıtlı sistem algısından oldukça farklı bir zihinsel fonksiyona sahip. Öncelikle, aktarılan hava katmanlarının sadece ısıtma ve soğutma yönünde bir karaktere bürünmesi VRF’ler için yetersiz bir tanımlama olacaktır. Olabildiğince genişletilmiş hedef alanı ile bu özel ve karmaşık yapı; güçlü aktarım, hijyenik hava, etkili dağılım, kişisel kontrol, otomatik algı ve hücresel bölmelerde bağımsız kullanım imkânları ile donatılmıştır.

VRF klima sistemlerinde pazar oranları, piyasa büyüme raporları, sistemin malî kazanımları gibi bilgileri içeren pek çok araştırma mevcut. New York’ta önde gelen analiz şirketlerince yayınlanan piyasa değerlendirmeleri, bu sistemlerin an itibariyle ulaştığı grafiği ve gelecek süreçte hedeflediği istatistikleri açıkça gözler önüne sermektedir.

P&S Market, VRF Klima sistemleri’nin piyasada tuttuğu hacmin, her geçen yıl katlanarak büyüyeceğini ön görüyor. Bu tespitin yapılmasında gösterdiği kaynaklar, tüm analistler tarafından kabul görecek bir tutarlılıkta. Özellikle sisteme olan talebin yükselen grafiği, bu bilgiye ulaşmada en büyük etken.

Vrf Klima Sistemleri

Buna göre 2023 yılında VRF klima sistemleri ‘nin pazar oranı 25 milyon dolara yaklaşacağı ve en komplike yapılarda bile bu sistemlerin ana ögelere olacağı görüşüne ulaşmak mümkün.VRF klima kullanım alanları yapı kimliklerine uyum sağlayacak bir çeşitliliğe ulaştırılmıştır. Gelişen inşaat sektörünü yakından takip eden üretici kurumlar, ürün pazarının büyümesinde oldukça kapsamlı bir etkileşim sağlamaktadır.

Dikey ve yatay doğrultuda genişleyen mekânlar, çok bölmeli ve farklı kullanım amaçlarına ayrılmış yapılar, insan yoğunluğu fazla binalar, ortak kullanım alanları, kişisel ve işlevsel ortamlar: VRF’in iklimlendirme programına dahil edilmiştir. Ticarî merkezler, oldukça bölmeli bir yapılanma sergiler. Bu bölmelerin her birinde kişi ve grupların farklı gereksinimlerinin olması muhtemel.

Ayrıca bazı özel kurum binalarında, özellikle sağlık kuruluşları ve üretimhânelerde, ısıtma ve soğutma beklentileri eş zamanlı seyredebilmektedir. Bunun için de performans ve etkinlik bakımından gelişmiş bir HVAC sistemi olarak VRFKlimalar ‘ın tercih edilmesi oldukça yaygın.

VRF  Kullanım Alanları

Sistem; kullanıldığı tüm strüktürel oluşumlardan pozitif geri dönüşler almaya devam ediyor. Bu spesiyal mekanizma, uygulama alanının karakterine hakim bir faaliyet sergiler. Özel kullanıcı kazanımları, sistem boyunca donatılmış ek fonksiyonlar ve markaların üretim politikasında yer alan dahilî özellikler bu uyum sürecinin temek motifleri olarak sayılabilir.

Bir VRF sistemi ve bu sistemin tüm gelişmiş modelleri, en genel perspektifte şu tip alanların iklimlendirilmesinde düşünülebilir:

1. Ticarî alanlar
2. Sosyal tesisler
3. Oteller
4. Sağlık kuruluşları
5. Restoran ve lokantalar
6. Mağaza zincirleri
7. Eğitim binaları
8. Spor kompleksleri
9. Organizasyon alanları
10. Havaalanları
11. Lüks konutlar
12. Villalar
13. Plazalar
14. Alışveriş merkezleri

Kısacası, ortak kullanıma ayrılmış ve ısı yükleri bakımından güçlü bir sistem arayışı olan tüm iç organizasyonlarda düşünülebilmektedir.VRF sistemi ‘nin modelleri, bina organlarının ısıtılması ve soğutulmasında faaliyet gösteren ve birtakım farklılıklar arz eden sistemleri ifade etmektedir. Birçok marka, pazar rekabetinde kıyasıya bir üretim programı hayata geçiriyor.

Bu markalar, ortak paydalarda buluşan, görsel ve işlevsel niteliklerde nüanslar ihtiva eden seriler ile, değişen kullanıcı beklentilerine hitap etmektedir. Temelde, birçok alanın şartlandırılmasında görev alan bu modeller, ısıtma & soğutma – eş zamanlı hem ısıtma hem soğutma kabiliyeti ile kurgulanır.VRF sisteminde muhtelif modeller, geniş kitlelere ve bölgelere hitap edecek düzeydedir.

Bu modeller çalışma esası bağlamında 2 farklı tipolojiye dahil olarak üretilirler. Bunlar:

1. Heat RecoveryVRF: Aynı anda hem ısıtma hem de soğutma gerçekleştirebilir. Bu tipoloji oldukça karmaşık bir iç yapılanmaya sahiptir.
2. Heat PumpVRF: Aynı anda sadece ısıtma ya da sadece soğutma prensibi ile çalışır.

Merkezi Klima Sistemi

Bir dış kondense birçok iç ünite bağlanması ile iç mekânların ısı değerlerini sağlayan bu sistemler, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu gayesiyle çalışmaktadır. Hem iklim şartlarının değişen referans aralığına hem de yapıların mimarî konfigürasyonuna uyum sağlayan VRF ’ler, gelişen teknolojinin HVAC sistemlerindeki uzantısı olarak kabul görmektedir. VRF; çevresel duyarlılık, homojen ısı dağılımı ve doğal hava katmanları ile, kullanıcı konforunda yükselen bir grafiği sembolize etmektedir.

Büyük bina yüklerini karşılamada yetersiz ve yüksek maliyetli sistemleri geride bırakan bu modern cihazlar, iç ünite çeşitliliği ve görsel ahenk kazanımları ile kullanıcılarını bekliyor.

https://vrfklima.net                 https://vrfsistemi.net

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır!Fluo vrf sistemleri 5 yıl garantilidir.