Vrf Klima hakkında

vrf klima

 

VRF Klima hakkında

VRF Klima hakkında; Değişken debili sistemler olarak nitelendirilen VRF klima, çok bölmeli yapıların iklimlendirilmesinde en etkili çözümlerden biri. Sadece gösterdiği performans ve verimlilik açısından değil, aynı zamanda görsel estetiğe sağladığı kazanımla da dikkat çekici bir mekanizma. Son 30 yılın en büyük buluşlarından biri olarak kabul edilen VRF’ler, bugün çok daha gelişmiş versiyonlarla satışa sunuluyor.

Pazarda çeşitli model ve vrf marka seçenekleri, kullanıcılar için daha esnek bir kurulum ve kullanım alanı oluşturuyor. VRF sistemlerin temel çalışma prensibi, birey odaklı ve ısıl değerlere göre değişebilen bir sistematiğe bağlıdır. Ortamda değişen sıcaklık dereceleri, sistemde yer alan sensörler sayesinde algılanır.

İnverter kompresörlere aktarılan bu bilgiler, akıllı bir cihaz beyni tarafından faaliyet alanına aktarılır. Bu sayede gerekenden fazla ısı taşıma ve aşırı enerji sarfiyatı gibi negatif durumlar da ekarte edilmiş olur. VRF klima hakkında ve  kullanıcılarının, diğer sistemlerle iklimlendirme sağlayan birey ve kurumlara göçe çok daha düşük bir yıllık tüketim sağladıklarını söyleyebiliriz.

Vrf Klima hakkında ve Fiyatları

Bu cihazlar, sabit bir ısı aktarım programıyla kısıtlanmadıkları için, ortam ısısı sağlandığında düşük bir devir hızında devam ederler. Böylece hem mekânda bulunan bireyler daha dengeli bir hava akımına maruz kalacak hem de tüketilen güç miktarı minimize edilecektir.

VRF Klima hakkında ‘bilmemiz gereken diğer sistemlerden ayıran özellikler nelerdir? En birincil ayrıcalık, VRF’lerde kullanılabilen iç ünite sayısının oldukça yüksek olması. Bazı üreticilerin modellerinde 48 iç üniteye kadar izin verilirken, bazı modellerde bu sayı 60 iç üniteye kadar arttırılabilmektedir.

Tüm bu hava işlemci ünitelerin, tek bir kondeser tarafından yönetilebilmesi ise en büyük avantajlardan biri. Geleneksel modellerde vrf klima sistemleri büyük mahallerin iklimlendirilmesinde tek başlarına yetersiz kalmaktaydı. Muhakkak ek bir mekanizma daha dâhil edilmekte, kurulum ve işletme maliyetleri bu doğrultuda yükselmekteydi.

Vrf Klima Markaları

VRF sistemlerin geliştirilmesi ve bugünkü kabiliyetine erişmesi ile bu sorun tamamen ortadan kalktı. Bugün kamuya açık binalarda ve topluluklara hizmet verilen yapı organizasyonlarda VRF kurulumu oldukça yaygın. Bu sonuca götüren sebeplerden biri de, tek bir dış ünitenin oldukça az alan kaplaması. Ayrıca dış cephelerde kalabalık bir sistem kurulumuna gerek duyulmaması da oldukça çağdaş bir yaklaşım.

Otel ve hastane gibi hizmet alanlarında her bir oda için ayrı bir iklimleme programına izin vermesi VRF sistemlerin kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Tüm bu üstün niteliklere düşük maliyetlerle erişim sağlanması da sistemin en dikkat çekici kazanımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Vrf Klima Fiyat Listesi

VRF Klima hakkında? vrf klima Nerelerde kullanılır? Çeşitli firmalar tarafından farklı niteliklerde ve teknik donanımda piyasaya sürülen VRF’lerin kullanım alanı da bir hayli geniş. Ticarî iklimlendirme programları kategorisinde yer alan VRF’ler konut tipi yapılanmalarda da büyük avantajlar sağlıyor. Değişen kapasite değerleri ve farklı programlarla geliştirilmiş arayüzü dikkate alındığında hemen her tip yapıda kullanıma uygun.

Vrf Klima hakkında? özetle; bu sistemlerin kullanımından verim ve performans olarak üst düzey bir istatistiğe ulaşmada, projelendirme safhası önem taşıyor. VRF klimaların kullanım alanlarına örnek olarak aşağıdaki tablo verilebilir:

• İş yerleri / İş Hanları
• Mağazalar
• Hastaneler
• Havaalanları
• Plazalar
• Spor Kompleksleri
• Fabrikalar
• Toplantı Salonları
• Lüks konutlar ve Villalar
• Sinema / Tiyatro Salonları
• Sosyal Aktivite Alanları
• Oteller
• Dershane ve Okullar
• Kişisel Ofisler
• Çoklu Konutlar

Vrf Klima ? Vrf Katalog

Bu liste, seçilecek modelin teknik donanım tablosunda yer alan niteliklere göre arttırılabilir. VRF kullanımında alınacak verim ve performansı belirleyen en öncül unsurlar, sistemin ısı taşıma kapasitesi ve iç ünite adedi. Bu aynı zamanda cihazın iç ve dış üniteler arası borulama mesafesini de belirleyecektir.

Üretici firmanın koyduğu tesisat sınırlarına dikkat etmek ve ortama yeterli kapasitede bir sistem kurulumu gerçekleştirmek gerekiyor. Bu hususiyetler ışığında kurgulanan tüm VRF nedir? kullanımları, yüksek verim grafiğini yakalayacaktır. Ayrıca satın alım ve kurulumda harcanan bütçe, kullanımdaki düşük tüketim kabiliyetiyle kısa sürede karşılanmış olacaktır.

Vrf Klima hakkında? vrf klima Nasıl çalışır? Bu ürün grubunda yer alan tüm sistemler, bazı ortak avantaj ve özellikleri barındırmaktadır. Tabii ki marka ve modellerin sistemlere kattığı ekstra özellikler de mevcut. En genel anlamda VRF sistemi çalışma prensibi ise; daha az tüketimle daha konforlu mekânlar yaratmak üzerine kurgulanmıştır.

Vrf Klima Şartnamesi

Sistemin ısıtma ve soğutma sürecinde izlediği yol haritası, cihazın üretim programına göre bazı farklılıklar içerir. VRF klimalar, standart ısı pompası ve ısı geri kazanımlı olmak üzere 2 ana grupta incelenmeli. Standart sistemlerde, eş zamanlı olarak her bir odada ısıtma ya da soğutma operasyonları aktif ve pasif modda tercih edilebilir.

Isı geri kazanımlı modellerde ise, aynı anda hem ısıtma hem de soğutma modları aktif edilebilmektedir. Bu özellik oldukça gelişmiş bir VRF sistem modelini işaret ediyor. Otel, hastane ve fabrika gibi çok yönlü yapılarda oldukça avantaj sağlıyor. Bir odaya ısıtma görevini tamamlamak üzere aktarılan akışkan, başka bir odada soğutma görevini gerçekleştirmek üzere geri dönüşüme dâhil edilir. Bu tip kompleks yapılarda, ısıtma ve soğutma gereksinimleri için farklı dış ünite kullanım zorunluluğu da ortadan kalkmış olacaktır.

Standart ısı pompası VRF modelleri, dış ünite tarafından belli bir hızda aktarılan akışkanın iç ünitelere aktarılması usûlüyle çalışmaktadır. Nitelikli markaların modellerinde, taze hava bağlantı kiti ile tamamen doğal havanın işlenmesi esasıyla iklimlendirme sağlanır. Atmosferden alınan hava katmanları, filtrelerden süzülür, fanlar aracılığıyla iç mahallere iletilir. Belli bir zaman dilimi içerisinde ne miktarda ısı taşınacağı, sistemin kapasite değerine bağlıdır.

Vrf Klima Servisi

VRF klimaların inverter kompresörleri, ısı taşıma sürecinde de özelleştirmeye giden bir mantıkla çalışmaktadır. Sistemin Btu/h değeriyle ifade edilen bu kapasite değeri en üst limite işaret etmektedir. Isıtma ve soğutma operasyonlarında farklılık arz eder.

Bu klimalar, ilk kalkış sürecinde en yüksek kapasitede faaliyet gösterir. Böylece ivedi bir şekilde arzu edilen ısıl değerler sağlanmış olur. Ortam yeterli bir sıcaklık – soğukluk derecesinde eriştiğinde, kompresörler düşük devirde çalışmaya devam eder. Bu, hem sürekli dur/kalk yapan sistemlerin aşırı tüketim sorununu ortadan kaldıracak hem de daha dengeli bir yaşam alanı yaratacaktır.

VRF Klima maliyeti Ne Kadar? Çeşitli markalar, her geçen yıl yeni serilerle kullanıcının dikkatini çekiyor. Görsel tasarımda ve işlevsel niteliklerde gidilen bu revizyon, fiyatların da değişkenlik göstermesini sağlıyor. Dönemsel kampanyalar ve firmaların lansmana özel üretimleri, kullanıcılar için en avantajlı dönemeçler.

Bunların takibini yapmak ve süreçte harcanacak bütçe planlamasını doğru bir şekilde gerçekleştirmek önemli. Bunun uyanı-sıra, teknik bilgi düzeyi ve sektörel deneyimi yüksek firmalardan planlama desteği almak gerekiyor.

VRF Klima hakkında? kurulum fiyatları, diğer sistemlere göre bir kademe daha yüksek seyrediyor. Bunda VRF’in üstün kabiliyetleri kadar, kullanımda sağladığı ekonomik tasarruf da etkili olmaktadır. Bir VRF kurulumunda fiyatları belirleyen unsurlar ise şu şekilde özetlenebilir:

• Alan metrekaresi
• İklimsel ve mevsimsel değerler
• İç ünite adedi
• Ortamdaki nüfus yoğunluğu ve kullanım sıklığı
• Kapasite değerleri
• Teknik ve fonksiyonel donanım
• Marka ve model seçimi

https://vrfklima.net                 https://vrfsistemi.net

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır!Fluo vrf sistemleri 5 yıl garantilidir.