Havalandırma Fanı

havalandırma-fanı
havalandırma-fanı

Havalandırma fanı

Havalandırma fanı, kanallardan tahliye edecek hava katmanlarının hareketini farklı basınç değerleriyle sağlayan sistemlerdir. Tüm ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerinin aslî elemanı olarak faaliyet sergilerler. Bir pervane aracılığıyla hava akışı düzenli bir şekilde sağlanır.

Ortamların serinletilmesinde ve hava aktarımında fan sistemleri oldukça önem teşkil etmektedir.Fanlar, aynı zamanda aspiratör olarak da adlandırılmaktadır. En genel anlamda hücreli, radyal, aksiyal fanlar olmak üzere çeşitlere ayrılırlar.

Çalışma prensiplerine göre emme fanları ve basma fanları olarak da isimlendirilmektedir.

Havalandırma Fanı Çalışma Prensibi

Havalandırma fanı çalışma prensibi; vantilatörlerin dönme devir sayıları üzerinden değişen bir sistematiğe bağlıdır. Fan motoru hız ayar ünitesi ile çeşitli devirlerde aktif edilir. Yüksek ve düşük gerilim, motorun devir hızını da belirler.

Böylece fanın emiş mukavemeti de kumanda edilmiş olacaktı. Fan sistemlerinin düzgün çalışabilmesi için baca ve kanal sisteminin de belli ölçülere uygun olması önem taşıyor. Çıkış ağzının yeterli genişliğe sahip olması ve gerekli periyotlarda bakım programlarının gerçekleştirilmesi şart.

Havalandırma Fanı Seçimi

Fan (aspiratör) seçiminde, çekiş gücü ve hava akım programları dikkate alınmalıdır. Ortamda eksik ya da fazla bir devir hızında fan sistemi kullanılması, arzu edilen verimin elde edilmesine engel olur.

Havalandırma Fan Çeşitleri

Havalandırma fanı çeşitleri; uygulama stratejisi baz alındığında 2 faaliyet alanına ayrılmaktadır. Bunlardan biri; havanın ortamdan emilerek bir baca ve kanal aracılığıyla dışarı aktarılmasıdır. Diğeri ise, ortam havasının filtre düzeneklerinde işlenerek tekrar ortama aktarılması esasıyla faaliyet sergilerler.

Bahsi geçen eylemlerin yerine getirilmesinde, farklı aspiratör tipolojileri kullanılmaktadır. Aşağıdaki listede aspiratör çeşitlerine birkaç örnek verilmiştir:

• Hücreli fanlar
• Aksiyal fanlar
• Radyal fanlar
• Satrifüj fanlar
• Mutfan aspiratörleri
• Endüstriyel fanlar
• Kapaklı aspiratör
• Baca aspiratörü
• Mutfak ve banyo aspiratörü

Havalandırma fanı fiyatları

Bunlardan ayrı olarak, fan kurgusunda belli başlı öncül kriterler mevcuttur. Montaj alanı, basınç, akım, havayadaki atık gazlar, ortam sıcaklığı gibi amiller fan sistemlerinin bu özelliklere göre tasnif edilmesini gündeme getirmiştir. Bu tasnifleme şu şekilde özetlenebilir:

• Duvar ve pencere tipi
• Kanal tipi
• Çatı tipi

Exproof Fan

Fan sistemlerinin niteliği, teknik donanımına uygun gerçekleştirdikleri performans düzeyleri belirleyecektir. Ayrıca faaliyet sürecinde gürültü kirliliğine neden olmamalı ve kolay bir tesisat sürecine sahip olmaları önemlidir. Sistem izolasyonu da oluşabilecek kaçakların engellenmesi bakımından oldukça hayatîdir.

https://vrfklima.net                 https://vrfsistemi.net

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır!Fluo vrf sistemleri 5 yıl garantilidir.