Dni Wolne Od Pracy Bawaria 2023

Podziel się ze znajomymi

 • Nowy Rok (01.01.2023 )
 • Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny (7.04 oraz 10.04.2023 )
 • Święto Pracy (1.05.2023 )
 • Wniebowstąpienie Pańskie (18.05.2023 )
 • Poniedziałek Zielonoświątkowy (29.05.2023 )
 • Dzień Jedności Narodowej (3.10.2023 )
 • Boże Narodzenie (25.12-26.12.2023 )

Kiedy jest wolne w Niemczech 2023?

Święta oraz dni wolne od pracy w Niemczech 2023 – Poniżej przedstawiamy tabelę, w której wyszczególnione zostały dni wolne obowiązujące na terenie całych Niemiec, jak i w poszczególnych landach. Na urządzeniach mobilnych możecie przewijać tabelkę w poziomie, tak aby wyświetlić pożądane informacje 😉

Data Dzień tygodnia Święto Poszczególne landy
01/01/2023 Niedziela Nowy Rok (Neujahr) Wszystkie landy
06/01/2023 Piątek Trzech Króli (Heilige Drei Könige) Badenia-Wirtembergia
Bawaria
Saksonia Anhalt
08/03/2023 Środa Międzynarodowy Dzień Kobiet (Internationaler Frauentag) Berlin
Meklemburgia Pomorze Przednie
07/04/2023 Piątek Wielki Piątek (Karfreitag) Wszystkie landy
09/04/2023 Niedziela Niedziela Wielkanocna (Ostersonntag) Brandenburgia
10/04/2023 Poniedziałek Poniedziałek Wielkanocny (Ostersmontag) Wszystkie landy
01/05/2023 Poniedziałek Święto Pracy (Tag der Arbeit) Wszystkie landy
18/05/2023 Czwartek Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) Wszystkie landy
28/05/2023 Niedziela Zesłania Ducha Świętego (Pfingstsonntag) Brandenburgia
29/05/2023 Poniedziałek Zesłania Ducha Świętego (Pfingstmontag) Wszystkie landy
08/06/2023 Czwartek Boże Ciało (Fronleichnam) Badenia-Wirtembergia
Bawaria
Hesja
Nadrenia Północna-Westfalia
Nadrenia Palatyna
Saara
15/08/2023 Wtorek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Mariä Himmelfahrt) Bawaria (w regionach katolickich)
Saara
20/09/2023 Środa Światowy Dzień Dziecka (Weltkindertag) Turyngia
03/10/2023 Wtorek Święto Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) Wszystkie landy
31/10/2023 Wtorek Święto Reformacji (Reformationstag) Brandenburgia
Brema
Hamburg
Meklemburgia Pomorze Przednie
Dolna Saksonia
Saksonia
Saksonia Anhalt
Szlezwik Holsztyn
Turyngia
01/11/2023 Środa Wszystkich Świętych (Allerheiligen) Badenia Wirtembergia
Bawaria
Nadrenia Północna Westfalia
Nadernia Palatyna
Saara
22/11/2023 Środa Dzień Pokuty i Modlitwy (Buß- und Bettag) Saksonia
25/12/2023 Poniedziałek Boże Narodzenie (1. Weihnachtstag) Wszystkie landy
26/12/2023 Wtorek Boże Narodzenie (2. Weihnachtstag) Wszystkie landy

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w roku 2023 – Terminy dla wszystkich landów! Dojczland.info

Czy przerwa w pracy w Niemczech jest płatna?

Przerwa na lunch w Niemczech – U naszych zachodnich sąsiadów płatne są tylko przerwy na toaletę. Przerwa na lunch w wymiarze 30 minut przysługuje każdemu pracownikowi o wymiarze pracy od 6 do 9 godzin. Przy dłuższej pracy, przerwa powinna trwać 45 minut (można ją dzielić na części). Nie jest wliczana do czasu pracy.

Jak jest płatny urlop w Niemczech?

Za czas trwania urlopu pracownikowi przysługuje, wynagrodzenie urlopowe. Wynagrodzenie urlopowe wynosi 14,25 % od wynagrodzenia brutto.

Czy sobota jest dniem roboczym w Niemczech?

Czy sobota jest w Niemczech dniem powszednim? – Zgodnie z orzecznictwem sądów sobota jest w Niemczech dniem powszednim (np. Wyższy Sąd Krajowy Hamm; uchwała z 07.03.2001, sygnatura akt 2 Ss OWi 127/01). Należy pamiętać, iż określenie dni powszednie (Werktage) nie jest równoznaczne z dniami roboczymi (Arbeitstage).

 • Aktualnie jako dni robocze traktowane są dni od poniedziałku do piątku.
 • Większość zatrudnionych musi w nie pracować.
 • Wyrażenie dzień powszedni jest natomiast stosowane jako rozgraniczenie niedzieli oraz dni wolnych.
 • Opinia ta znajduje potwierdzenie w federalnej ustawie dotyczącej dni wolnych (Bundesurlaubsgesetz).

Zgodnie z nią zatrudnionym przysługują przynajmniej 24 dni powszednie urlopu w roku, § 3 I BUrlG. W ustępie II tego przepisu czytamy, iż jako dni powszednie traktowane są wszystkie dni oprócz niedzieli i dni wolnych. Sobota jest zatem dniem powszednim.

Ile jest przerwy w pracy w Niemczech?

Jakie przysługują mi przerwy? W przypadku czasu pracy od 6 do 9 godzin przysługuje ci 30 minut przerwy dziennie, a w przypadku czasu pracy powyżej 9 godzin: 45 minut przerwy dziennie. Przerwy mogą być podzielone na co najmniej 15-minutowe odcinki.

W jakim wieku przechodzi się na emeryturę w Niemczech?

Dwie regulacje – System emerytalny w Niemczech jest skomplikowany, ponieważ przez lata przechodził wiele reform. Z polskiego punktu widzenia najważniejsze są dwie regulacje – emerytalne porozumienie polsko-niemieckie z 1975 r. oraz prawo UE. W ramach pierwszej obywatele RP, którzy przyjechali do Niemiec przed końcem 1990 r. W Niemczech, szczególnie na zachodzie kraju, kobiety otrzymują dużo niższą emeryturę niż mężczyźni Zdjęcie: picture-alliance/S. Gollnow Aby starać się o emeryturę z Niemiec, trzeba przedstawić dowód na prace w tym kraju przez co najmniej rok, opłacać składki przez tzw.

czas wyczekiwania (minimum pięć lat) oraz osiągnąć odpowiedni wiek. Obecnie wynosi on 65 lat i 11 miesięcy. Od 2031 roku wiek emerytalny w Niemczech będzie wynosił 67 lat, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Wysokość emerytury w Niemczech zależy m.in. od zarobków, wysokości składek oraz momentu przejścia na świadczenie (po osiągnięciu odpowiedniego wieku czy wcześniej).

Są też różnice między wschodnią a zachodnią częścią kraju. W 2021 roku średnia emerytura po 45 latach opłacania składek wynosiła we wschodnich landach 1329 euro, a w zachodnich 1527 euro.

Co należy się pracownikowi w Niemczech?

Wynagrodzenie – Fair arbeiten Deutschland W Niemczech obowiązuje zasada: nie ma pracy bez wynagrodzenia! Ważne! Nawet jeżeli nie masz żadnych poświadczeń zatrudnienia ani umowy o pracę, Twój pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną przez Ciebie pracę.

 • Nie daj się ani zastraszyć pracodawcy, ani zmusić do pracy bez zapłaty! Masz prawo do otrzymania należytego wynagrodzenia! Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić najpóźniej do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym świadczona była praca (§ 2 Mindestlohngesetz).
 • Wynagrodzenie zwykle jest przelewane na rachunek bankowy.

Taki rachunek bankowy można otworzyć w dowolnym banku, do czego wymagana może być kopia dowodu osobistego lub paszportu, zaświadczenie o zameldowaniu. Także w kontaktach z bankiem obowiązuje zasada: jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie podpisuj! Pracodawca co miesiąc musi wystawić Ci rozliczenie wynagrodzenia (Lohnabrechnung), jeżeli żadne dane nie uległy zmianie od ostatniego przepisowego rozliczenia.

 1. W rozliczeniu tym będą wyszczególnione m.in.
 2. Dane pracownika, przegląd godzin pracy i dni wolnych od pracy (np.
 3. Choroba, urlop), wynagrodzenie brutto, ustawowe potrącenia (podatek od wynagrodzeń, podatek kościelny i dodatek solidarnościowy), dochody netto/odliczenia netto, wysokość wypłaconej kwoty netto czy dane bankowe.

Pracodawca nie może wypłacić pracownikowi mniej niż wynosi obowiązująca ustawowa płaca minimalna (§1 Mindestlohngesetz). Oznacza to, że pracownicy pracujący w Niemczech muszą otrzymywać za swoją pracę co najmniej minimalną stawkę godzinową – zarówno od niemieckiego pracodawcy, jak i od pracodawcy zagranicznego.

 • Wskazówka! Ustawowa płaca minimalna co roku stopniowo wzrasta.
 • Sprawdź, jaka jest aktualna płaca minimalna (od 1 październik 2022 r.12,00 EUR brutto).
 • Odrębne regulacje stosuje się tylko wobec młodzieży do lat 18, wybranych praktykantów/praktykantek, osób uczących się zawodu i długotrwale bezrobotnych.

Poza tym w Niemczech zarówno dla niemieckich, jak i zagranicznych pracowników obowiązują płace minimalne w określonych branżach. Oznacza to, że wszystkim pracownikom pracującym w określonej branży w Niemczech przysługuje wynagrodzenie co najmniej w wysokości płacy minimalnej obowiązującej w tej branży.

 1. Niezależnie od tego, czy pracodawca jest z Niemiec czy z zagranicy.
 2. Ważne! Pracodawcy często uzależniają wynagrodzenie od wyników pracy.
 3. Nie zawsze jednak jest to dozwolone! Daj swoją umowę o pracę do przejrzenia właściwemu związkowi zawodowemu lub poradni Faire Mobilität! Również w takich przypadkach pracodawcy nie wolno zapłacić Ci stawki poniżej obowiązującej płacy minimalnej! Przykład: Gdy sprzątasz pokoje hotelowe, pracodawca często ustala liczbę pokoi do sprzątnięcia w ciągu godziny.

Pracodawcy nie wolno redukować Twojej stawki godzinowej do poziomu niższego niż wynikający z płacy minimalnej. Zawsze zabezpieczaj dowody swojej pracy i zapisuj przepracowane godziny pracy! Pracodawca musi Ci zapłacić za każdą przepracowaną godzinę, niezależnie od liczby sprzątniętych przez Ciebie pokoi.

 1. Co robić, gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia? Pracodawca musi co miesiąc wypłacać Ci wynagrodzenie.
 2. Jeżeli zorientujesz się, że Twój pracodawca nie wypłaca na czas wynagrodzenia, najlepiej natychmiast skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym albo poradnią Faire Mobilität.
 3. Wezwij pisemnie swojego pracodawcę do wypłaty zaległego wynagrodzenia.

W piśmie podaj liczbę nieopłaconych godzin pracy, kwotę zaległości oraz numer konta i dwutygodniowy termin płatności. Nie daj się zwodzić! Zawsze zapisuj przepracowane godziny i takie zestawienia dawaj do podpisu także swoim przełożonym lub współpracownikom.

 • Rób smartfonem zdjęcia efektów swojej pracy i swojego miejsca pracy.
 • Zwłaszcza, gdy nie masz pisemnej umowy o pracę ani nie otrzymujesz rozliczenia wynagrodzenia, bardzo ważne jest zebranie jak najdokładniejszych informacji o Twoim pracodawcy.
 • Im więcej dowodów i informacji zgromadzisz, tym większe będą potem Twoje szanse na odzyskanie należnych pieniędzy.

W wielu branżach (np. budownictwie, usługach porządkowych, w przemyśle spożywczym) jest tak, że Twój pracodawca otrzymuje zlecenie od innej firmy, tzw. generalnego wykonawcy (np. hotelu, w którym sprząta firma Twojego pracodawcy). W łańcuchu zleceń między generalnym wykonawcą a Twoim pracodawcą mogą występować dodatkowo inni podwykonawcy.

Zbieraj informacje i dowody związane z działalnością generalnego wykonawcy i wszystkich podwykonawców. Pracodawca musi co miesiąc wypłacać Ci wynagrodzenie. Jeżeli nie otrzymasz wynagrodzenia przez dłużej niż dwa miesiące, możesz przestać pracować aż do wypłaty zaległego wynagrodzenia przez pracodawcę.

Musisz jednak pisemnie powiadomić pracodawcę, że przestajesz wykonywać pracę, ponieważ za nią nie zapłacił. Zanim jednak podejmiesz tego typu kroki, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym bądź poradnią Faire Mobilität. Jeżeli Twój bezpośredni pracodawca nie wypłaci Ci wynagrodzenia, w Niemczech masz prawo żądać zapłaty od generalnego wykonawcy albo każdej firmy, która we wspomnianej hierarchii zleceń jest umiejscowiona powyżej Twojego pracodawcy.

 • Ważne! Nie zwlekaj! We wszystkich przypadkach dochodzenia roszczeń płacowych wobec pracodawcy lub przed sądem obowiązują nieprzekraczalne terminy do składania roszczeń (tzw.
 • Terminy prekluzyjne).
 • Terminy te są wymienione w umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy odnoszącym się do danego stosunku pracy.

Termin w przypadku ustawowej płacy minimalnej wynosi trzy lata. To oznacza, że w przypadku upływu terminu ustalonego w umowie o pracę bądź układzie zbiorowym, możesz ubiegać się o zaległe wynagrodzenie policzone według najniższej stawki krajowej. Po ich upływie stracisz możliwość odzyskania wynagrodzenia.

Jakie są święta w maju 2023?

Kalendarz świąt 2023 – lista dni wolnych od pracy – Te święta już były:

 • 1 stycznia – Nowy Rok (niedziela)
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (piątek)
 • 9 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela)
 • 10 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)
 • 1 maja – Święto Państwowe (poniedziałek)
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (środa)
 • 28 maja – Zielone Świątki (niedziela)

Te święta przed nami :

 • 8 czerwca – Boże Ciało (czwartek)
 • 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek)
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych (środa)
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (sobota)
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek)
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (wtorek)